banner_splunk-03.jpg
banner_splunk-04.png
banner_splunk-05.png
Vendor_Logo_V_Splunk_wh.png

​球隊數據分析

shutterstock_255421642.jpg

分組賽積分榜
(每組首名隊伍直接出線四強準決賽,餘下的席位將由每組次名隊伍爭奪)

A組

賽數
總分
得球
失球
球差
1
1
1
0
0
3
1
0
+1
2
1
0
1
0
1
0
0
0
3
2
0
1
1
1
0
1
-1

B組

賽數
總分
得球
失球
球差
1
2
1
1
0
4
6
3
+3
2
2
1
0
1
3
6
4
+2
4
2
1
0
1
3
3
4
-1
3
2
0
1
1
1
4
8
-4

C組

賽數
總分
得球
失球
球差
1
2
1
0
1
3
2
1
+1
2
1
1
0
0
3
1
0
+1
3
2
1
0
1
3
1
1
0
4
1
0
0
1
0
0
2
-2

分組賽賽果

Group B Match 6

29-Jun-2022, 9:00PM 將軍澳足球訓練中心

Partner_Logo_ETHK.png

-

VS

winteam_icon2-04.png
winteam_icon.png

-

Partner_Logo_ETHK.png

-

football icon-05-01.png
football icon-05-01.png

-

Group B Match 5

29-Jun-2022, 9:00PM 將軍澳足球訓練中心

Partner_Logo_ETHK.png

-

VS

winteam_icon2-04.png
winteam_icon.png

-

Partner_Logo_ETHK.png

-

football icon-05-01.png
football icon-05-01.png

-

Group C Match 4

29-Jun-2022, 7:30PM 將軍澳足球訓練中心

Partner_Logo_ETHK.png

-

VS

winteam_icon2-04.png
winteam_icon.png

-

Partner_Logo_ETHK.png

-

football icon-05-01.png
football icon-05-01.png

-

Group A Match 3

29-Jun-2022, 7:30PM 將軍澳足球訓練中心

Partner_Logo_ETHK.png

-

VS

winteam_icon2-04.png
winteam_icon.png

-

Partner_Logo_ETHK.png

-

football icon-05-01.png
football icon-05-01.png

-

Group B Match 4

16-Jun-2022, 8:00PM 櫻桃街公園足球場

Partner_Logo_ETHK.png

0

FT

winteam_icon2-04.png
winteam_icon.png

2

Partner_Logo_ETHK.png

-

football icon-05-01.png
football icon-05-01.png

M.Cheung (15', 40')

Group C Match 3

10-Jun-2022, 9:30PM 興華街西七人足球場

Partner_Logo_ETHK.png

0

FT

winteam_icon2-04.png
winteam_icon.png

2

Partner_Logo_ETHK.png

-

football icon-05-01.png
football icon-05-01.png

M.Ho (15')
D.Lau (48')

Group C Match 2

08-Jun-2022, 9:00PM 將軍澳足球訓練中心

Partner_Logo_ETHK.png

0

FT

winteam_icon2-04.png
winteam_icon.png

1

Partner_Logo_ETHK.png

-

football icon-05-01.png
football icon-05-01.png

M.Tsang (24')

Group B Match 3

08-Jun-2022, 9:00PM 將軍澳足球訓練中心

Partner_Logo_ETHK.png

2

FT

winteam_icon2-04.png
winteam_icon.png

6

Partner_Logo_ETHK.png

E.Tse (18’)
A.Chong (38’ PEN)

football icon-05-01.png
football icon-05-01.png

A.Yau (8‘)
W.Chan (16‘)
B.Li (29’, 30‘)
T.Lui (45‘, 46‘)

Group A Match 2

08-Jun-2022, 7:30PM 將軍澳足球訓練中心

Partner_Logo_ETHK.png

0

FT

winteam_icon2-04.png
winteam_icon.png

1

Partner_Logo_ETHK.png

-

football icon-05-01.png
football icon-05-01.png

A.Ng (11’)

Group B Match 2

29-Dec-2021, 9:30PM 摩士公園七人足球場

Partner_Logo_ETHK.png

4

FT

winteam_icon2-04.png
winteam_icon.png

1

Partner_Logo_ETHK.png

D.Zhou (22’, 38’, 43’)
T.Chen (30’)

football icon-05-01.png
football icon-05-01.png

E.Lo (25’)

Group B Match 1

20-Dec-2021, 8:00PM 順利邨足球場

Partner_Logo_ETHK.png

2

FT

winteam_icon2-04.png
winteam_icon.png

2

Partner_Logo_ETHK.png

A.Chan (21')
A.Chong (23')

football icon-05-01.png
football icon-05-01.png

D.Zhou (16', 17')

Group C Match 1

17-Dec-2021, 9:30PM 九龍灣公園足球場

Partner_Logo_ETHK.png

1

FT

winteam_icon2-04.png
winteam_icon.png

0

Partner_Logo_ETHK.png

W.Ho (40')

football icon-05-01.png
football icon-05-01.png

-

Group A Match 1

17-Dec-2021, 8:00PM 安秀道公園足球場

Partner_Logo_ETHK.png

0

FT

winteam_icon2-04.png
winteam_icon.png

0

Partner_Logo_ETHK.png

-

football icon-05-01.png
football icon-05-01.png

-

 

神射手排行榜

排名
球員
入球
隊伍
1
D.Zhou
5
China Telecom
2
A.Chong
2
ASL
-
B.Li
2
Expert Systems
-
M.Cheung
2
HKT
-
T.Lui
2
Expert Systems
6
A.Chan
1
ASL
-
A.Ng
1
FBHK
-
A.Yau
1
Expert Systems
-
D.Lau
1
PCCW Solutions
-
E.Lo
1
HKT
-
E.Tse
1
ASL
-
M.Ho
1
PCCW Solutions
-
M.Tsang
1
Superhub
-
T.Chen
1
China Telecom
-
W.Chan
1
Expert Systems
-
W.Ho
1
edvance
 

白金贊助商

Vendor_Logo_V_Splunk.png

球賽贊助商

Vendor_Logo_V_Fortinet.png
Vendor_Logo_V_Cyberark.png
Vendor_Logo_V_Gigamon.png
Vendor_Logo_V_Imperva.png
Vendor_Logo_V_Tenable.png
Vendor_Logo_V_GR_V.png
Vendor_Logo_V_Thales.png
 
 

參賽隊伍

Partner_Logo_ASL.png
Partner_Logo_CMHK.png
Partner_Logo_CTG.png
Partner_Logo_ETHK.png
Partner_Logo_Experts.png
Partner_Logo_FBHK.png
Partner_Logo_HKBN.png
Partner_Logo_HKT.png
Partner_Logo_PCCWS.png
Partner_Logo_MV.png
Partner_Logo_Superhub.png